Gramy zmysłami

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”

Koordynator: Agnieszka Ławicka

Termin realizacji: rok 2023/2024

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.

Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;

Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;

Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;

Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych

Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;

Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

     Rola zmysłów w życiu człowieka jest ogromna. Dzięki nim człowiek odbiera bodźce płynące ze świata i poprzez ich prawidłowy odbiór może prawidłowo funkcjonować, komunikować się z otoczeniem czy wyrażać swoje potrzeby. Dziecko powinno mieć okazję do: obserwowania i oglądania, poznawania i przeżywania, doświadczania, badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia. Dlatego warto pamiętać, że zmysły są przewodnikiem po świecie.