Innowacje

Innowacja pedagogiczna „Sensoryczne rozwijanki” w gr. IV a  „Pszczółki”

Koordynator: Agnieszka Ławicka, Anna Kadłubowska

Termin realizacji: 2023/2024


     Innowacja „Sensoryczne rozwijanki” jest naszą odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się wśród dzieci problemy behawioralne, fizyczne, społeczne i emocjonalne, które mogą być przyczyną nieukształtowania dostatecznie mocnej bazy sensorycznej. Opracowałyśmy program innowacji pedagogicznej „Sensoryczne rozwijanki”. 

     Zadaniem tego programu jest dostarczenie dziecku poprzez zabawę różnorodnych bodźców wspomagających integrację sensoryczną, by usprawniać rozwój psychoruchowy dzieci. Wprowadzana innowacja nie stanowi formy terapii dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania integracji sensorycznej, a jest jedynie jej elementem wspierającym. Uczymy się i rozwijamy przez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. 

     W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane codzienne czynności oraz właściwa zabawa stanowią solidny fundament do prawidłowego rozwoju. W zabawach proponowanych dzieciom, będzie istotna stymulacja dotykowa, Sensoplastyka, stymulacja czucia wewnętrznego ciała, propriocepcja oraz Sensogimnastyka.


Innowacja pedagogiczna "W krainie emocji" w gr. II b "Biedronki"

Koordynator: Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk, Dorota Sobiechowska

Termin realizacji: 2023/2024

Cele ogólne:

Cele szczegółowe: