20 Minut dla matematyki

"20 minut dla matematyki"

Koordynator: Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk

Termin realizacji: rok 2023/2024

Cel główny projektu:

Cele szczegółowe:

 

Metody działania:

uczenie czynnościowe, czyli poprzez działanie - dziecko nie uczy się matematyki wypełniając zadania w podręcznikach lub na kartach pracy, tylko poprzez manipulację przedmiotami, doświadczanie, próby, popełnianie błędów, w czasie i przestrzeni.