PLAN zajęć

 

Kalendarz

Jakie są godziny zajęć? Kiedy można skontaktować się z nauczycielem? Czy odbywają się zajęcia dodatkowe? 

Dodaj plan zajęć dla klasy

 

 

Ramowy rozkład dnia – gr. I i II


Powitanie dzieci przez nauczycielkę (dzieci schodzą się do godz. 8:00)

Zabawy oraz działania wspomagające rozwój dziecka.

Obserwowanie zjawisk przyrodniczych, pielęgnowanie roślin.

Dostrzeganie i formułowanie zadań.

Zabawa integrująca.


8:30 Śniadanie

Zabawy i zadania zainicjowane w ranku ukierunkowane na osiągnięcie celu edukacyjnego.

Pobyt na świeżym powietrzu – ogród przedszkolny, park, itp.: wyzwalanie ekspresji ruchowej, obserwowanie środowiska społeczno –

przyrodniczego, prace gospodarcze, działalność artystyczna, itd.

11:45 Obiad

Poobiedni odpoczynek – słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej.

Zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka.

Zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka.

14:15 Podwieczorek

Zabawy twórcze związane z ekspresją ruchową, teatralną, muzyczną i plastyczną lub zabawy dowolne.

Zabawy aktywizujące oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

Podsumowanie wydarzeń dnia.


Ramowy rozkład dnia – gr. III i IV


Powitanie dzieci przez nauczycielkę (dzieci schodzą się do godz. 8:00)
Zabawy oraz działania wspomagające rozwój dziecka.
Obserwowanie zjawisk przyrodniczych, pielęgnowanie roślin.
Dostrzeganie i formułowanie zadań.
Zabawa integrująca.


8:30 Śniadanie

Zabawy i zadania zainicjowane w ranku ukierunkowane na osiągnięcie celu edukacyjnego.

Pobyt na świeżym powietrzu – ogród przedszkolny, park, itp.: wyzwalanie ekspresji ruchowej, obserwowanie środowiska społeczno –

przyrodniczego, prace gospodarcze, działalność artystyczna, itd.

11:45  Obiad

Pobyt w ogrodzie lub spacer.

Zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka.

Zabawy aktywizujące oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

Zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka.

14:00  Podwieczorek

Zabawy twórcze związane z ekspresją ruchową, teatralną, muzyczną i plastyczna lub zabawy dowolne.

Podsumowanie wydarzeń dnia.