AktualnoścI

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

W RAMACH PROJEKTU "WSPÓLNIE ZADBAJMY O CZYSTE POWIETRZE NA WARMII I MAZURACH" NASZE PRZEDSZKOLE WZIĘŁO UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE- FESTIWAL NAUKI "CZYSTE POWIETRZE O NIEBO LEPSZE", KTÓREGO ORGANIZATOREM JEST WARMIŃSKO - MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE. PRZEDSZKOLAKI WRAZ Z NAUCZYCIELKAMI ORAZ UCZNIÓW KOLASY IV B SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 1 W BARCZEWIE BRAŁY UDZIAŁ W ZABAWACH BADAWCZYCH O POWIETRZU ORAZ PROWADZIŁY EKSPERYMENTY.

TEATRZYK "JESIENNA OPOWIEŚĆ"

WYWIAD Z DZIEĆMI W RADIO WARMIA BARCZEWO Z OKAZJI DNIA PRZEDSZKOLAKA

Z OKAZJI DNIA GIER PLANSZOWYCH W NASZYM PRZEDSZKOLU ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY RODZINNY KONKURS "GRĘ WYMYŚLAMY I WSPÓLNIE GRAMY". DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

Przedszkolak to też  patriota!

Jednym z wielu celów wychowania przedszkolnego jest wychowanie patriotyczne, realizowane m.in. poprzez :

- kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, rówieśnikami, przedszkolem, kształtowanie właściwego stosunku do otaczającego świata, dostrzeganie piękna i wartości przyrody oraz przyswajanie zasad ochrony przyrody,

- kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji,

- przygotowanie dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

   W czasie kiedy panuje kryzys wartości bardzo istotnym elementem                 w wychowaniu naszych dzieci jest wychowanie patriotyczne. Przedszkole nie tylko pozwala kształtować przyszłego obywatela, ale również poprzez współpracę z rodziną i najbliższym środowiskiem ukazywać mu pozytywne wzorce z tak istotnymi wartościami, jak dobro, piękno, rzetelność, uczciwość, prawda.  Przedszkole przez to zapewnia wszechstronny rozwój dziecka.

   Realizujemy zadania patriotyczne poprzez organizację i udział dzieci              w konkursach o tematyce regionalnej oraz związanej z wiedzą i symboliką naszego kraju, udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi. Liczne wycieczki do najbliższego otoczenia, a także te dalsze,  autokarowe, np. do Skansenu w Olsztynku, Lidzbarka Warmińskiego, Olsztyna, Muzeum Przyrody, okolicznych Nadleśnictw są zawsze dużym przeżyciem dla przedszkolaków, wzmacniają więzi społeczne i tworzą korzenie dla patriotyzmu. Często włączamy się w lokalne gminne obchody patriotycznych uroczystości, poznajemy nasze miasto i warmińską kulturę, zapraszamy do wspólnego świętowania żołnierzy Wojska Polskiego, kombatantów.

      Od najmłodszych lat rozbudzamy u dzieci świadomość przynależności do narodu polskiego, realizujemy program edukacji regionalnej, by wzmacniać tożsamość i znajomość „małej ojczyzny”. Pamiętamy o obrzędach i zwyczajach naszego regionu. Zapoznajemy dzieci z legendami i opowiadaniami dotyczącymi przeszłości naszej miejscowości, regionu i kraju. Istotne miejsce zajmują hasła      z kręgu kultury materialnej życia codziennego, jak: lokalna zabudowa warmińska, ozdoby i dekoracje, stroje ludowe, wiersze oraz przyśpiewki, pieśni    i tańce ludowe.

Ojczyzną dla dziecka jest dom, przedszkole, miasto i wioska, najbliższe otoczenie przyrodnicze. Podczas spacerów, wycieczek przybliżamy dzieciom piękno przyrody, przez co kształtujemy przywiązanie do rodzinnej ziemi. Wiosną poszukujemy jej pierwszych oznak, a jesienią zachwycają nas jej kolory. Wybieramy się też wtedy na cmentarze , aby odwiedzić groby i zapalić znicze na grobach nieznanych żołnierzy. Obserwujemy zmiany pogody, a pierwszy śnieg zachęca do  zabaw na śniegu, lepienia bałwanów.

   Przedszkolaki w  z tradycjami w naszym przedszkolu  zapoznają się w sposób aktywny, dzięki temu są zaangażowane wszystkie zmysły i emocje, które umożliwiają im pełnię radosnego przeżycia.

                                  opr.  Janina Krasowska - Szwarc


60 URODZINY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARCZEWIE

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Artykuł na stronę.pdf

Z OKAZJI DNIA PLUSZOWEGO MISIA PRZEDSZKOLAKI Z GRUP IV ODWIEDZIŁY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3 W BARCZEWIE