Przedszkole Miejskie w Barczewie

Motto naszego Przedszkola

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekazujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.

Janusz Korczak

        Serdecznie Witamy !

Nasze przedszkole tworzy wszystkim dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki harmonijnego rozwoju, każde dziecko jest wyjątkowe i osiąga sukces na miarę swoich możliwości.

Dzieci odczuwają radość odkrywania siebie i świata, radość tworzenia, radość wzrastania.

Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

System UONET+

Drodzy rodzice oferujemy wam łatwy dostęp do systemu e-przedszkola:

Moduł Wiadomości pozwala zalogowanym w systemie rodzicom wysłać wiadomość do dyrekcji lub wychowawcy grupy, rodzic otrzymuje potwierdzenie dostarczenia maila do zainteresowanej osoby, może również monitorować postęp w załatwianiu sprawy.

Moduł Frekwencja pozwoli rodzicom zgłaszać nieobecność dziecka w systemie (bez konieczności odwiedzenia Przedszkola), dodatkowo rodzić będzie mógł sprawdzać i monitorować ilość dni opuszczonych przez dziecko w danym miesiącu, kwartale itp.

Moduł Opłaty Rodzic po zalogowaniu w systemie ma możliwość wydrukowania blankietu opłat za przedszkole, ma również możliwość kontrolowania wartości należności - podgląd pod formę naliczania składek związanych z obecnością dziecka w przedszkolu, czyli wartości opłat stałych oraz opłat związanych z wyżywieniem, dodatkowo usługa umożliwi dokonanie opłat za przedszkole