Dzieci uczą rodziców

Akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców"

Koordynator: Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk

Termin realizacji: rok 2023/2024


Działania o charakterze edukacyjnym prowadzone są  głównie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Wśród celów, którym przyświeca funkcjonowanie Fundacji  Dzieci Uczą Rodziców są m.in.: promocja bezpieczeństwa, kreowanie postaw proekologicznych, podtrzymywanie tradycji narodowej, działania w obszarze kultury i sztuki, działania w zakresie sportu i kultury fizycznej oraz promocja wolontariatu. Akcja “Dzieci Uczą Rodziców” to inicjatywa, która łączy w sobie walory edukacyjne z kreatywnymi formami przekazywania wiedzy.  Zakres tematyczny proponowanych lekcji jest niezwykle szeroki: od bezpieczeństwa (w różnych wymiarach) i ekologii, przez historię i kulturę, aż po kosmos i naukę o prehistorycznych zwierzętach, które wiele milionów lat temu dominowały na Ziemi.